Cơ hội sở hữu căn hộ Chung cư mini Hoa Bằng 500tr/căn. Vào ở ngay ~ Chung cư mini Hà Nội Cơ hội sở hữu căn hộ Chung cư mini Hoa Bằng 500tr/căn. Vào ở ngay – Chung cư mini Hà Nội
0973291122