Chung cư mini Nguyễn Chí Thanh 700 Tr/c. Vào ở ngay, Hotline: 097.329.1122 ~ Chung cư mini Hà Nội Chung cư mini Nguyễn Chí Thanh 700 Tr/c. Vào ở ngay, Hotline: 097.329.1122 – Chung cư mini Hà Nội
0973291122