Chung cư mini Quan Hoa - Cầu Giấy 680 Tr/c . Vào ở ngay ~ Chung cư mini Hà Nội Chung cư mini Quan Hoa - Cầu Giấy 680 Tr/c . Vào ở ngay – Chung cư mini Hà Nội
0973291122