Chung cư mini Giáp Nhất Thanh Xuân 750tr/căn . Vào ở ngay, Hotline: 097.329.1122 ~ Chung cư mini Hà Nội Chung cư mini Giáp Nhất Thanh Xuân 750tr/căn . Vào ở ngay, Hotline: 097.329.1122 – Chung cư mini Hà Nội
0973291122