Chung cư mini Nguyễn Phong Sắc - Cầu Giấy ~ Chung cư mini Hà Nội Chung cư mini Nguyễn Phong Sắc - Cầu Giấy – Chung cư mini Hà Nội
0973291122