Bán nhà Bùi Xương Trạch, Khương Đình ~ Chung cư mini Hà Nội Bán nhà Bùi Xương Trạch, Khương Đình – Chung cư mini Hà Nội
0973291122