Mở bán Chung cư mini Chùa Bộc 800 Triệu/căn. Vào ở ngay ~ Chung cư mini Hà Nội Mở bán Chung cư mini Chùa Bộc 800 Triệu/căn. Vào ở ngay – Chung cư mini Hà Nội