Bán lại căn hộ Chung cư mini Bồ Đề - Long Biên 850 Tr. Vào ở ngay ~ Chung cư mini Hà Nội Bán lại căn hộ Chung cư mini Bồ Đề - Long Biên 850 Tr. Vào ở ngay – Chung cư mini Hà Nội