Mở bán Chung cư mini Lê Đức Thọ 650 Tr/c . Vào ở ngay ~ Chung cư mini Hà Nội Mở bán Chung cư mini Lê Đức Thọ 650 Tr/c . Vào ở ngay – Chung cư mini Hà Nội