Chung cư mini Võng Thi 800 triệu/căn. Nội thất đầy đủ, Vào ở ngay ~ Chung cư mini Hà Nội Chung cư mini Võng Thi 800 triệu/căn. Nội thất đầy đủ, Vào ở ngay – Chung cư mini Hà Nội
0973291122